De kracht van het kijken naar de patiënt in zijn geheel.

De kracht van het kijken naar de patiënt in zijn geheel.

Kijken naar de patiënt, puur zoals het op de opleiding geleerd is. De afgelopen jaren gebeurt het gelukkig al steeds minder; de fysiotherapeut wordt tevens echografist, de podotherapeut gaat dryneedling toepassen en de pedicures gaan zich steeds verder specialiseren om extra handelingen te mogen verrichten. Maar één ding blijft helaas overeind: er wordt vaak alleen nog maar behandeld op het fysieke niveau van de mens. Naast ons fysieke lijf zijn er namelijk ook nog onze emoties. Deze emoties zijn vaak de daadwerkelijke oorzaak van de lichamelijke signalen van ons lijf. Ook is er nog het mentale vlak, ons brein. De manier waarop wij reageren op bepaalde situaties bepaalt namelijk of een klacht snel over gaat of juist veranderd in een chronische klacht. Als laatste is daar nog het spirituele en onbekende vlak waaruit wij bestaan. Dit vlak kunnen wij als mensheid nog niet begrijpen. Maar ondertussen is al wel bekend dat wij energetisch met elkaar zijn verbonden en dat er in ons lijf een zelfherstellend vermogen aanwezig is waar je prachtig mee kunt werken. Helaas wordt er binnen de reguliere therapie nog te weinig gekeken naar de mens als één geheel.  En mocht de link uiteindelijk toch gelegd worden tussen de fysieke klacht en een psychische oorzaak dan gaat de patiënt vaak weer een volgend traject in bij een ander soort therapeut. Hoe zou het zijn als je bij één en dezelfde therapeut zou kunnen worden behandeld op al deze niveaus tegelijk? Dal al deze vlakken aan elkaar worden gelinkt, en hieruit de diagnose en het behandelplan volgen. Een kort traject met optimaal resultaat. 

Casus:
Mevrouw, 54 jaar, heeft al jaren last van zwakke enkels en voetbogen. Regelmatig ervaart ze kuitkrampen en heeft ze last van koude voeten. Tevens heeft ze last van eczeem op haar linker bovenbeen. Mevrouw heeft in het verleden al verschillende soorten steunzolen gedragen waarbij het ene paar wat beter beviel dan het andere. Daarnaast heeft ze vele oefentherapieën doorlopen om haar voeten en benen sterker te maken. Voor haar eczeem smeert ze regelmatig zalf, maar het blijft om de zoveel tijd terugkeren.

scheef bekken

Inspectie:
Tijdens het uitvoeren van een inspectie kun je van alles aflezen aan de stand van het lijf. Te beginnen bij de basis van het lijf: het bekken. Er is een lichte bekkentorsie zichtbaar bij mevrouw wat betekent dat er overmatige spanning op de Illiopsoas staat. Deze spier ‘verkrampt’ namelijk bij aanwezige spanning, stress, boosheid, verdriet of irritatie. Mevrouw is dus letterlijk en figuurlijk niet in balans. Als gevolg van deze torsie in het bekken kun je er vanuit gaan dat het staartbeen, heiligbeen en haar onderste lendenwervels ook niet optimaal zijn uitgelijnd. Daarnaast is er nog een lichte scoliose aanwezig rondom borstwervel 10 en 11. De schouders zijn ongelijk, links is hoger. Mevrouw staat licht naar binnen gekanteld met de voeten en heeft vooral links een hallux valgus.

Fysiek, mentaal, emotioneel linken 
Aan de hand van de zogenaamde DORN-therapie poster is te achterhalen welke ‘klachten’ matchen met welke ruggenwervels. Hierbij is meteen zichtbaar dat borstwervel  10 en 11 overeenkomen met huidklachten zoals eczeem of psoriasis en ook zorgen voor nierproblemen wanneer deze niet netjes zijn uitgelijnd. Mevrouw geeft aan bekend te zijn met nierbekkenonsteking in het verleden. Emotioneel gezien komen deze huid en nierklachten vaak voor bij mensen die problemen hebben ervaren met ouders, partner, kinderen of collega’s. Daarbij komt ook vaak onzekerheid en (relatie)angst om de hoek kijken. Wanneer ik dit mevrouw laat zien aan de hand van de poster geeft ze aan dat haar ouders op jonge leeftijd zijn gescheiden en ze daar haar hele leven last van heeft gehouden. Daarbij is meteen de link gelegd naar de draaiing in het bekken en de scheefstand van lendenwervel 4 en 5. Deze worden namelijk veroorzaakt door gebrekkige geborgenheid. Mevrouw heeft vroeger veel liefde gemist en kon zich niet echt als kind gedragen. Ze moest veel zorgen voor haar jongere broertjes. De hallux valgus komt vaak voor bij mensen die te veel voor de ander zorgen en zichtzelf wegcijferen. De hallux valgus zit in dit geval vooral aan de linker zijde aangezien dit de emotionele zijde is van haar lijf. Rechts is de fysieke kant, hier komt hij minder tot uiting. 


Daarnaast is ze op latere leeftijd zelf ook gescheiden. Tot grote spijt richting haar kinderen. Ook deze schuld, spijt en verdriet hebben weer hun effect gehad op de basis van het lijf; het bekken. Dit is tevens terug te zien aan de linker schouder die hoger staat. Hoe hoger de schouder, hoe meer spanning, hoe meer ballast. In het Duits heten schouders niet voor niks ‘Schultern’. Het woord schuld zit er letterlijk in verwerkt.

Inzicht:
De ‘klachten’ waar mevrouw mee binnenkwam waren dus eigenlijk hele mooie zinvolle signalen van het lijf. Deze lieten precies zien wat er in haar geschiedenis heeft afgespeeld. En daar is haar lijf op gaan reageren. Of zoals de Biologika het zegt: ‘’Het lijf is de spiegel van de ziel’’. Er ontstaat alleen verandering in ons lijf bij emotionele uitspatting. Het ontstaan van deze ‘ziektes’ hebben een bio-logisch doel: Aanpassen om te overleven. We zien dingen vaak als fout omdat we de zinvolheid niet begrijpen. Nu mevrouw deze inzichten heeft gekregen ontstaat er al vanzelf meer rust. Inzicht is begrijpen. Begrijpen is loslaten.

Naast het fysiek, mentale, en emotionele vlak is er nog het spirituele en onbekende vlak. Alles in het universum bestaat uit trilling, licht en energie. Zo ook ons lijf tot in de kleinste atomen en moleculen aan toe. Alles in ons lijf is met elkaar verbonden maar als mensheid zijn we ook allemaal onderling verbonden. Het klinkt misschien zweverig, maar het is noodzakelijk om hier bewust van te zijn wil je de optimale therapie kunnen geven of ontvangen. Een familiaire klacht komt namelijk niet voor niets voor in de familie. De sporen van deze ‘klachten’ zitten op je blauwdruk, je DNA. Niet-aangeboren familiaire klachten komen tot uiting omdat kinderen worden opgevoed naar de normen en waarden van de ouders. Men reageert hierdoor hetzelfde op bepaalde situaties waardoor het lijf dezelfde klachten gaat vertonen als bij de generaties ervoor. Zo simpel is het.
 


Therapie 2.0:
Stap 1 is het uitlijnen van het lijf van top tot teen zodat alles weer netjes recht staat. Mevrouw gaf aan vaker te zijn gekraakt of manueel behandeld te zijn. Dit voelde vaak tijdelijk verlicht maar telkens ging het lijf toch weer terug in zijn oude positie. Dit is te verklaren aangezien de onderliggende emotionele oorzaak van de scheefstand nooit op haar zogenaamde innerlijke harde schijf is verwijderd. Het lijf staat door de behandeling tijdelijk in zijn rechte stand, maar de blijvende onderliggende emoties zorgen er voor dat het lijf weer terugkeert in zijn oude positie. Tijd om te gaan werken met het zelfherstellend vermogen van het lijf. Met de zogenaamde Touch of Matrix-methode maakt de therapeut contact met het lijf van de patiënt. Mevrouw spreekt haar wens uit in positieve vorm: ‘’Ik wil weer heerlijke rust in mijn lijf en hoofd’’. Ondertussen gaat het lijf vanzelf in beweging. Het laat alle blokkades op alle niveaus los en komt weer in de optimale positie . Daarna gebeurt hetzelfde met alle ruggenwervels en de schouders. Alle oude opgekropte emoties komen naar boven en worden losgelaten. Er ontstaat weer ruimte en rust. Zo wordt het gehele lijf van de schedelplaten tot aan de voeten netjes uitgelijnd.

rugpijn

Mevrouw is overtuigd van de therapie en twee weken later is er opnieuw een sessie gepland. Ze geeft aan al lekkerder in haar vel te zitten. Ze kan het niet helemaal helder omschrijven maar het voelt fijn. Ze betrapte zichzelf erop dat ze onbewust al veel minder haar sloffen draagt aangezien de voeten vaak warmer aanvoelen. Daarnaast gaat het wandelen ook al een stuk beter. Sessie 2 wordt gewijd aan het opruimen van haar gehele levenslijn. In lig wordt via haar onderbewustzijn alles wat zij een plekje heeft gegeven in haar leven van haar innerlijke harde schijf verwijderd. Hoe dit werkt weet niemand, dat je er prachtig mee kunt werken bewijst zich elke dag. Daarnaast worden ook alle blokkades van de tijd toen ze bij haar moeder in de buik zat verwijderd en alle blokkades van de geboorte gaan eraf. In dit geval wordt ook alles meegenomen van de eerdere generaties. Zij is de kleine in de genratie-rij en alles wat daarboven is gebeurd is niet van haar. Dit mag zij loslaten. Alle thema’s rondom scheiding, geborgenheid en zelfliefde worden nog extra behandeld. Net als het thema je eigen grenzen/territorium bewaken. Dit in verband met het thema huid en nieren. Eerst voor jezelf zorgen, dan pas voor de rest.  

touch alternatief

Na deze sessie is de eczeem in alle hevigheid naar boven gekomen. Mevrouw was hiervoor gewaarschuwd aangezien dit de genezingscrisis is van de huid. Dit is de laatste fase van de genezing. Alles wordt er als het ware nog een keer uitgewerkt om daarna definitief weg te blijven. Ditzelfde gold voor haar nieren. De cel afbouw van de nieren zorgde er in het verleden namelijk voor dat de urine beter kon worden afgevoerd. Met als zinvol doel het beter afbakenen van haar territorium. Dit proces gebeurd in de dierenwereld exact hetzelfde: d.m.v. urine bakenen de dieren hun territorium af. Helaas begreep mevrouw destijds nog niet de zinvolheid van het proces van de nieren. Nu mevrouw dit conflict heeft losgelaten tijdens de sessies ging het lijf de herstelfase in waarbij pijn en zwelling nodig waren rondom de nieren. Uiteindelijk zijn ze genezen en weer rustig.

Mevrouw is thuis met de zelfhulptherapie aan de gang gegaan door resetsessie te luisteren van de ruggenwervels, het brein, het heiligbeen en de zonnevlechtchakra. Bij de derde sessie werd er nog een familieopstelling gedaan waarbij de laatste blokkades tussen mevrouw en de personen die een grote rol in haar leven hebben gespeeld, werden verwijderd. Doordat de eigenwaardeconflicten waren opgelost waarmee mevrouw rondliep gingen ook de spieren, pezen en banden in de benen en voeten in de genezing. 

‘’Deze bijzondere reis was inspannend maar heeft mij zoveel gebracht. Ik heb rust zowel lichamelijk als geestelijk. Ik luister naar mijn gevoel en ben sterker geworden. Ik zit niet meer in mijn hoofd. Het waren intensieve sessies maar zou ze voor geen goud hebben willen missen. Ik ben gereset. Ik voel mij sterk en echt een ander mens.’’

luistersessie

Conclusie:

Vraag eens wat vaker aan de patiënt wat er zich heeft afgespeeld in de periode voorafgaand aan de klacht. Ben je ervan bewust dat dit niet persé hele grote heftige zaken hoeven te zijn geweest. Het kan zomaar gaan om een man die een belangrijke sportwedstrijd heeft verloren of een puber die zijn geliefde telefoon moest afstaan. De klacht, of nog beter het zinvolle programma, gaat van start als de situatie voor diegene maar erg genoeg was. Wordt dit probleem niet opgelost? Dan is de kans groot dat de kwaal nog langer voortduurt. Ben je benieuwd naar alle onderliggende oorzaken van onze lichamelijke klachten? Zoek op google naar ‘’zielsoorzaken van ziekte. Pdf.’’  Hier vind je een gratis pdf-bestand van het boek. Succes! 

Ben je nieuwsgierig geworden naar mijn werkwijze?
Kijk dan ook eens op www.deherstelexpert.nl 

Reactie plaatsen
patient Turnintogold

Innovatieve inlegzolen voor topturner  

Turn(st)ers kampen vaak met chronische blessures. Hierbij maken ze gebruik van tijdelijke therapieën zoals taping en braces welke telkens opnieuw moeten worden aangebracht.  Daarbij wordt de daadwerkelijke oorzaak van de klacht niet aangepakt;  de afwijkende voetstand en voetfunctie.  Om deze aan te pakken is de podotherapeutische inlegzool de ideale oplossing. Maar deze worden alleen gedragen in het dagelijkse schoeisel en niet tijdens het turnen. Terwijl  juist hier  de voeten en knieën de grootste belasting krijgen te verduren. Een speciaal ontwikkelde zooltherapie voor in de turnschoen biedt hiervoor de uitkomst. Daarnaast wordt bij acute klachten een beroep gedaan op de creativiteit van de desbetreffende podotherapeut.

Anamnese

Januari 2016: turner, 10 jaar, welke 8-12 uur per week traint krijgt steeds vaker last van pijn in de hielen beiderzijds. Tijdens ADL zijn de klachten af en toe aanwezig maar de pijn speelt vooral op tijdens het turnen. Hoe hoger de belasting hoe meer pijn. Na een intensieve avondtraining kan de pijn in de ochtend soms ook nog aanwezig zijn met als gevolg een antalgische tenengang. VAS-score 6.


De turntoestellen sprong en vloer leveren de meeste problemen op. Springen en landen veroorzaken de meeste pijn. Vloerelementen worden geoefend op een zachte opblaasbare tumblingbaan. Dit levert meestal geen problemen op. Het uitvoeren van de series zoals arabier-flikflak-salto-1/1 schroef en salto voorover-arabier-streksalto op de vierkante harde vloer veroorzaakt pijn. Soms moet de training op dit toestel dan ook worden gestaakt.

Het uitvoeren van sprong met behulp van een plankoline (combinatie van plank en trampoline) kan ze in de training goed volhouden. Wanneer er met een ‘normale’ harde plank wordt gesprongen kan dit maximaal 6x. Ook het landen op de officiële wedstijdmatten in plaats van in de valkuil met schuimblokken levert pijn op in de hielen.

aanloop-turnen

Eerdere therapieën:
De turner heeft afgelopen maanden in overleg met de train(st)ers en fysiotherapeut allereerst de trainingen aangepast. De vloerseries werden vooral uitgevoerd op de zachte tumblingbaan en de sprong op de plankoline. Per training werden deze maximaal 3 keer geoefend op de officiële wedstrijdtoestellen. Dit verzachte de pijn wel maar wanneer er weer werd opgebouwd naar het oude schema kwam de klacht weer duidelijk opzetten. Pure rust door twee weken niet te trainen gaf hetzelfde resultaat.  
Tevens heeft ze tijdens het turnen nog een soort enkelbrace gedragen waar lichte schokdemping achterin zat maar deze bood onvoldoende resultaat. Cure tape zorgde ervoor dat ze de trainingen iets beter kon volhouden maar was nog niet de oplossing.


Turnen en (literatuur)onderzoek

Uit onderzoek van TNO blijkt dat 35% van de turnblessures ontstaat als gevolg van een verkeerde landing.  Balk, vloer en sprong bevinden zich hierdoor in de top drie van meest blessuregevoelige turntoestellen. Bij een landing  moet het gehele lichaamsgewicht worden opgevangen door een of beide voeten waarbij de turn(st)er in een klap stil moet staan zonder uitstappas. Hierbij werken grote reactiekrachten in op de onderste extremiteit, tot soms wel 15x het lichaamsgewicht. In combinatie met een hoge trainingsintensiteit heeft dit een verhoogd  risico op aandoeningen van de fascia plantaris. Hoe harder de ondergrond hoe nadeliger voor de klacht.

 

Acute klachten ontstaan twee maal zo vaak in trainingen tijdens het voorseizoen dan op wedstrijden. Hier worden vaak hogere risico’s genomen bij het oefenen van nieuwe elementen4. Het beste moment om te trainen is tussen twee en zes uur ’s middags. Hier piekt de spierkracht  met 6% ten opzichte van andere momenten op de dag. Je oog-handcoördinatie is ook het beste aan het eind van de middag. Gewrichten en spieren zijn in de avond zo’n twintig procent flexibeler.


Een turner kan niet jong genoeg beginnen met het ontwikkelen van zijn talent. Een nadeel is dat in de loop der 16 jaar, het tempo van de verwonding in concurrentie was meer dan 2 keer zo hoog als in de praktijk (15,19 versus 6,07 blessures per 1000 atleet-opnamen; rate ratio = 2,5, 95% betrouwbaarheidsinterval [BI] = 2,3, 2,8). Wanneer er op jonge leeftijd te hoge inspanning wordt gevraagd dit zorgt voor verminderde afgifte van hormonen door het endocriene systeem. Dit kan zorgen voor vertraagde groei, verlate puberteit, verlate menstruatie etc. Gelukkig blijkt uit onderzoek dat deze achterstand tijdens rustperioden of op latere leeftijd weer wordt ingehaald. Maar als gevolg van de verlate ontwikkeling kunnen er osteo-articulaire pathologiën ontstaan wat het risico op verstuiking, ontwrichting en fracturen verhoogd. Een ander belangrijk punt wat betreft het lichaam is de verhouding tussen het gewicht en de hoeveelheid kracht bij de turn(st)er. Bij het uitvoeren van een bepaalde  oefening op een  toestel komt er bij de gecoördineerde beweging  explosieve kracht kijken en moet het er tegelijkertijd sierlijk uitzien.  Hoe lichter de massa van het lijf en hoe groter de spiermassa, hoe krachtiger en dynamischer de sporter.
steunzool-turnen

Start 'gewone' podotherapie
Augustus 2015 is er onderzoek verricht door een collega podotherapeut. De meest opvallende bevindingen: calcaneo- en mediotarsusvalgus beiderzijds. Daarnaast is er een lichte genua valga-stand waarbij de patella endotoreert. Tijdens het functieonderzoek zijn alle bewegingsuitslagen vergroot. De turner is zowel hypermobiel in de voet als in alle andere gewrichten. Bij palpatie is de origo van de fascia plantaris gevoelig. De squeezetest bij het omvatten van de calcaneus veroorzaakt de meeste pijn bdz. Diagnose Morbus Sever.

Tijdens het lopen is er sprake van een eversie hiellanding. Waarna het midtarsaalgewricht hyperproneert  De gaitline blijft na het hielcontact vrij mediaal. Daarna loopt deze tijdens de toe-off fase netjes richting de halluci en digiti 2 beiderzijds. Er is geen opvallend links-rechts verschil zichtbaar.Digitaal aangemeten podotherapeutische inlegzool: rctb 5mm, subcub 4mm, ascendans 5mm ppt in hielen en een HAI welke de gecorrigeerde voetboog volgt. Bij de eerste zoolcontrole na 8 weken was ze al redelijk tevreden aangezien ze tijdens haar ADL-activiteiten geen pijn meer ondervond aan de hielen. Maar de grootste problemen ondervond ze nog steeds tijdens het uitvoeren van haar turnpassie. Doordat ze bepaalde elementen niet kon oefenen vanwege de grondreactiekrachten op de hielen kon ze niet optimaal scoren op de wedstrijden.

Start turnpodotherapie
Via mond-tot-mond reclame is de turner in contact gekomen met de specialisatie podotherapie & turnen. Na het onderzoek is er een speciale inlegzool in de turnschoen gemaakt. Beiderzijds achterin de zool is een wigje geplaatst t om hethielbeen te corrigeren. Daar overheen een zachte laag om de grondreactiekrachten, welke de hiel krijgt te verduren, te verminderen/vertragen. Aangezien de hypermobiele voet tijdens de hoge belasting hyperproneert is er gekozen voor een ondersteuning onder de voetboog om zo de overmatige tractie van de fascia plantaris te reduceren. Omdat een flexibele turnschoen de voet niet kan stabiliseren is het raadzaam de HAI niet hoger te maken omdat de turn(st)er anders van de zool afglijdt. Er zijn geen voorvoetelementen geplaatst aangezien dit, in combinatie met de dichte turnschoen, de goede feeling met het toestel belemmerd. Uiteindelijk is de zool afgedekt met Sportex. 

emmett

Emmett-therapie:
Gedurende het eerste onderzoek is er ook meteen gestart met Emmett-therapie. De psoas is een hele belangrijke spiergroep die de borstwervels en de lendenwervels met onder andere de spieren van het bovendijbeen verbindt, net onder het heupgewricht. Het is de spiergroep die onder andere het S-I-gewricht bij het heiligbeen in evenwicht houdt.  Een goed werkende psoas voorkomt lage rugklachten, bekken- en nierproblemen en platvoeten. Verder heeft deze spiergroep een stabiliserende functie van de buikspieren. Door een zachte druk te geven op de juiste punten op het lijf ontspant de psoas en staat de turner meteen stabieler.
Door bepaalde ‘switches’’ uit te voeren rondom de calcaneus en op het dorsum van de voet is de cliënt amper meer om te duwen. Wat in dit geval voordelen heeft wat betreft de voetstand maar ook binnen de turnsport; hoe minder wiebels, des te minder puntenaftrek.
Daarnaast zijn er nog een aantal andere punten toegepast om direct de pijn te verminderen.
Nieuwsgierig? www.emmett-techniek.nl


Evaluatie
Acht  weken na het afleveren van de aangepaste turnschoen vond de eerste controle plaats.
Aangezien de turn(st)ers vaak van ver komen worden deze eerst altijd telefonisch uitgevoerd. Onderstaande recensie verteld het resultaat:

‘’Onze zoon heeft maanden gesukkeld met een hielblessure. De trainingen kon ze maar half meedoen en iedere week zaten we bij verschillende therapeuten. Vanaf Januari turnt ze met de op maat gemaakte schoentjes van David en het gaat supergoed. Hijheeft niet hoeven wennen aan de schoentjes. Hijis helemaal blessurevrij, ze traint 10 uur per week zonder klachten en/of pijn. Ook sprong en vloer kan ze weer volop meetrainen. De trainingen zijn weer leuk! Hijmag de schoentjes ook dragen op de wedstrijden. Ik kan het iedereen aanraden! Dank je wel David’’Nabeschouwing
Uit dit onderzoek, en die van de vele andere turnklanten welke bij mij zijn geweest, is gebleken hoe belangrijk het is om een afwijkende voetstand te corrigeren bij een sport waarbij hoge piekbelasting optreedt. Schokdemping genereren of op bepaalde plaatsen druk reduceren behoort ook tot een succesvolle methode om de blessures aan te pakken. Sport en innovatie zal in de toekomst altijd blijven bestaan. Of zoals de directeur van KNGU zegt: Gymnovatie!

Scanner podo

Wil jij ook pijnvrij turnen?

De kracht van het kijken naar de patiënt in zijn geheel.

De kracht van het kijken naar de patiënt in zijn geheel.

Kijken naar de patiënt, puur zoals het op de opleiding geleerd is. De afgelopen jaren gebeurt het gelukkig al steeds minder; de fysiotherapeut wordt tevens echografist, de podotherapeut gaat dryneedling toepassen en de pedicures gaan zich steeds verder specialiseren om extra handelingen te mogen verrichten. Maar één ding blijft helaas overeind: er wordt vaak alleen nog maar behandeld op het fysieke niveau van de mens. Naast ons fysieke lijf zijn er namelijk ook nog onze emoties. Deze emoties zijn vaak de daadwerkelijke oorzaak van de lichamelijke signalen van ons lijf. Ook is er nog het mentale vlak, ons brein. De manier waarop wij reageren op bepaalde situaties bepaalt namelijk of een klacht snel over gaat of juist veranderd in een chronische klacht. Als laatste is daar nog het spirituele en onbekende vlak waaruit wij bestaan. Dit vlak kunnen wij als mensheid nog niet begrijpen. Maar ondertussen is al wel bekend dat wij energetisch met elkaar zijn verbonden en dat er in ons lijf een zelfherstellend vermogen aanwezig is waar je prachtig mee kunt werken. Helaas wordt er binnen de reguliere therapie nog te weinig gekeken naar de mens als één geheel.  En mocht de link uiteindelijk toch gelegd worden tussen de fysieke klacht en een psychische oorzaak dan gaat de patiënt vaak weer een volgend traject in bij een ander soort therapeut. Hoe zou het zijn als je bij één en dezelfde therapeut zou kunnen worden behandeld op al deze niveaus tegelijk? Dal al deze vlakken aan elkaar worden gelinkt, en hieruit de diagnose en het behandelplan volgen. Een kort traject met optimaal resultaat. 

Casus:
Mevrouw, 54 jaar, heeft al jaren last van zwakke enkels en voetbogen. Regelmatig ervaart ze kuitkrampen en heeft ze last van koude voeten. Tevens heeft ze last van eczeem op haar linker bovenbeen. Mevrouw heeft in het verleden al verschillende soorten steunzolen gedragen waarbij het ene paar wat beter beviel dan het andere. Daarnaast heeft ze vele oefentherapieën doorlopen om haar voeten en benen sterker te maken. Voor haar eczeem smeert ze regelmatig zalf, maar het blijft om de zoveel tijd terugkeren.

scheef bekken

Inspectie:
Tijdens het uitvoeren van een inspectie kun je van alles aflezen aan de stand van het lijf. Te beginnen bij de basis van het lijf: het bekken. Er is een lichte bekkentorsie zichtbaar bij mevrouw wat betekent dat er overmatige spanning op de Illiopsoas staat. Deze spier ‘verkrampt’ namelijk bij aanwezige spanning, stress, boosheid, verdriet of irritatie. Mevrouw is dus letterlijk en figuurlijk niet in balans. Als gevolg van deze torsie in het bekken kun je er vanuit gaan dat het staartbeen, heiligbeen en haar onderste lendenwervels ook niet optimaal zijn uitgelijnd. Daarnaast is er nog een lichte scoliose aanwezig rondom borstwervel 10 en 11. De schouders zijn ongelijk, links is hoger. Mevrouw staat licht naar binnen gekanteld met de voeten en heeft vooral links een hallux valgus.

Fysiek, mentaal, emotioneel linken 
Aan de hand van de zogenaamde DORN-therapie poster is te achterhalen welke ‘klachten’ matchen met welke ruggenwervels. Hierbij is meteen zichtbaar dat borstwervel  10 en 11 overeenkomen met huidklachten zoals eczeem of psoriasis en ook zorgen voor nierproblemen wanneer deze niet netjes zijn uitgelijnd. Mevrouw geeft aan bekend te zijn met nierbekkenonsteking in het verleden. Emotioneel gezien komen deze huid en nierklachten vaak voor bij mensen die problemen hebben ervaren met ouders, partner, kinderen of collega’s. Daarbij komt ook vaak onzekerheid en (relatie)angst om de hoek kijken. Wanneer ik dit mevrouw laat zien aan de hand van de poster geeft ze aan dat haar ouders op jonge leeftijd zijn gescheiden en ze daar haar hele leven last van heeft gehouden. Daarbij is meteen de link gelegd naar de draaiing in het bekken en de scheefstand van lendenwervel 4 en 5. Deze worden namelijk veroorzaakt door gebrekkige geborgenheid. Mevrouw heeft vroeger veel liefde gemist en kon zich niet echt als kind gedragen. Ze moest veel zorgen voor haar jongere broertjes. De hallux valgus komt vaak voor bij mensen die te veel voor de ander zorgen en zichtzelf wegcijferen. De hallux valgus zit in dit geval vooral aan de linker zijde aangezien dit de emotionele zijde is van haar lijf. Rechts is de fysieke kant, hier komt hij minder tot uiting. 


Daarnaast is ze op latere leeftijd zelf ook gescheiden. Tot grote spijt richting haar kinderen. Ook deze schuld, spijt en verdriet hebben weer hun effect gehad op de basis van het lijf; het bekken. Dit is tevens terug te zien aan de linker schouder die hoger staat. Hoe hoger de schouder, hoe meer spanning, hoe meer ballast. In het Duits heten schouders niet voor niks ‘Schultern’. Het woord schuld zit er letterlijk in verwerkt.

Inzicht:
De ‘klachten’ waar mevrouw mee binnenkwam waren dus eigenlijk hele mooie zinvolle signalen van het lijf. Deze lieten precies zien wat er in haar geschiedenis heeft afgespeeld. En daar is haar lijf op gaan reageren. Of zoals de Biologika het zegt: ‘’Het lijf is de spiegel van de ziel’’. Er ontstaat alleen verandering in ons lijf bij emotionele uitspatting. Het ontstaan van deze ‘ziektes’ hebben een bio-logisch doel: Aanpassen om te overleven. We zien dingen vaak als fout omdat we de zinvolheid niet begrijpen. Nu mevrouw deze inzichten heeft gekregen ontstaat er al vanzelf meer rust. Inzicht is begrijpen. Begrijpen is loslaten.

Naast het fysiek, mentale, en emotionele vlak is er nog het spirituele en onbekende vlak. Alles in het universum bestaat uit trilling, licht en energie. Zo ook ons lijf tot in de kleinste atomen en moleculen aan toe. Alles in ons lijf is met elkaar verbonden maar als mensheid zijn we ook allemaal onderling verbonden. Het klinkt misschien zweverig, maar het is noodzakelijk om hier bewust van te zijn wil je de optimale therapie kunnen geven of ontvangen. Een familiaire klacht komt namelijk niet voor niets voor in de familie. De sporen van deze ‘klachten’ zitten op je blauwdruk, je DNA. Niet-aangeboren familiaire klachten komen tot uiting omdat kinderen worden opgevoed naar de normen en waarden van de ouders. Men reageert hierdoor hetzelfde op bepaalde situaties waardoor het lijf dezelfde klachten gaat vertonen als bij de generaties ervoor. Zo simpel is het.
 


Therapie 2.0:
Stap 1 is het uitlijnen van het lijf van top tot teen zodat alles weer netjes recht staat. Mevrouw gaf aan vaker te zijn gekraakt of manueel behandeld te zijn. Dit voelde vaak tijdelijk verlicht maar telkens ging het lijf toch weer terug in zijn oude positie. Dit is te verklaren aangezien de onderliggende emotionele oorzaak van de scheefstand nooit op haar zogenaamde innerlijke harde schijf is verwijderd. Het lijf staat door de behandeling tijdelijk in zijn rechte stand, maar de blijvende onderliggende emoties zorgen er voor dat het lijf weer terugkeert in zijn oude positie. Tijd om te gaan werken met het zelfherstellend vermogen van het lijf. Met de zogenaamde Touch of Matrix-methode maakt de therapeut contact met het lijf van de patiënt. Mevrouw spreekt haar wens uit in positieve vorm: ‘’Ik wil weer heerlijke rust in mijn lijf en hoofd’’. Ondertussen gaat het lijf vanzelf in beweging. Het laat alle blokkades op alle niveaus los en komt weer in de optimale positie . Daarna gebeurt hetzelfde met alle ruggenwervels en de schouders. Alle oude opgekropte emoties komen naar boven en worden losgelaten. Er ontstaat weer ruimte en rust. Zo wordt het gehele lijf van de schedelplaten tot aan de voeten netjes uitgelijnd.

rugpijn

Mevrouw is overtuigd van de therapie en twee weken later is er opnieuw een sessie gepland. Ze geeft aan al lekkerder in haar vel te zitten. Ze kan het niet helemaal helder omschrijven maar het voelt fijn. Ze betrapte zichzelf erop dat ze onbewust al veel minder haar sloffen draagt aangezien de voeten vaak warmer aanvoelen. Daarnaast gaat het wandelen ook al een stuk beter. Sessie 2 wordt gewijd aan het opruimen van haar gehele levenslijn. In lig wordt via haar onderbewustzijn alles wat zij een plekje heeft gegeven in haar leven van haar innerlijke harde schijf verwijderd. Hoe dit werkt weet niemand, dat je er prachtig mee kunt werken bewijst zich elke dag. Daarnaast worden ook alle blokkades van de tijd toen ze bij haar moeder in de buik zat verwijderd en alle blokkades van de geboorte gaan eraf. In dit geval wordt ook alles meegenomen van de eerdere generaties. Zij is de kleine in de genratie-rij en alles wat daarboven is gebeurd is niet van haar. Dit mag zij loslaten. Alle thema’s rondom scheiding, geborgenheid en zelfliefde worden nog extra behandeld. Net als het thema je eigen grenzen/territorium bewaken. Dit in verband met het thema huid en nieren. Eerst voor jezelf zorgen, dan pas voor de rest.  

touch alternatief

Na deze sessie is de eczeem in alle hevigheid naar boven gekomen. Mevrouw was hiervoor gewaarschuwd aangezien dit de genezingscrisis is van de huid. Dit is de laatste fase van de genezing. Alles wordt er als het ware nog een keer uitgewerkt om daarna definitief weg te blijven. Ditzelfde gold voor haar nieren. De cel afbouw van de nieren zorgde er in het verleden namelijk voor dat de urine beter kon worden afgevoerd. Met als zinvol doel het beter afbakenen van haar territorium. Dit proces gebeurd in de dierenwereld exact hetzelfde: d.m.v. urine bakenen de dieren hun territorium af. Helaas begreep mevrouw destijds nog niet de zinvolheid van het proces van de nieren. Nu mevrouw dit conflict heeft losgelaten tijdens de sessies ging het lijf de herstelfase in waarbij pijn en zwelling nodig waren rondom de nieren. Uiteindelijk zijn ze genezen en weer rustig.

Mevrouw is thuis met de zelfhulptherapie aan de gang gegaan door resetsessie te luisteren van de ruggenwervels, het brein, het heiligbeen en de zonnevlechtchakra. Bij de derde sessie werd er nog een familieopstelling gedaan waarbij de laatste blokkades tussen mevrouw en de personen die een grote rol in haar leven hebben gespeeld, werden verwijderd. Doordat de eigenwaardeconflicten waren opgelost waarmee mevrouw rondliep gingen ook de spieren, pezen en banden in de benen en voeten in de genezing. 

‘’Deze bijzondere reis was inspannend maar heeft mij zoveel gebracht. Ik heb rust zowel lichamelijk als geestelijk. Ik luister naar mijn gevoel en ben sterker geworden. Ik zit niet meer in mijn hoofd. Het waren intensieve sessies maar zou ze voor geen goud hebben willen missen. Ik ben gereset. Ik voel mij sterk en echt een ander mens.’’

luistersessie

Conclusie:

Vraag eens wat vaker aan de patiënt wat er zich heeft afgespeeld in de periode voorafgaand aan de klacht. Ben je ervan bewust dat dit niet persé hele grote heftige zaken hoeven te zijn geweest. Het kan zomaar gaan om een man die een belangrijke sportwedstrijd heeft verloren of een puber die zijn geliefde telefoon moest afstaan. De klacht, of nog beter het zinvolle programma, gaat van start als de situatie voor diegene maar erg genoeg was. Wordt dit probleem niet opgelost? Dan is de kans groot dat de kwaal nog langer voortduurt. Ben je benieuwd naar alle onderliggende oorzaken van onze lichamelijke klachten? Zoek op google naar ‘’zielsoorzaken van ziekte. Pdf.’’  Hier vind je een gratis pdf-bestand van het boek. Succes! 

Ben je nieuwsgierig geworden naar mijn werkwijze?
Kijk dan ook eens op www.deherstelexpert.nl 

Reactie plaatsen